Strona główna > Regulamin
 1. Orzeczenia ogólne i zatwierdzenie regulaminu

 • Reguły użytkowania oraz reguły świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej Dinersi zawarte są w  „Warunki świadczenia i korzystania z Usług”. Normy ochrony danych personalnych konsumentów strony Dinersi zawarte są w Polityce Prywatności.

 • Usługi oferowane przez witrynę internetowa Dinersi.pl zależne są od Warunków świadczenia i korzystania z Usług.

 • Witryna Dinersi.pl rozpowszechnia jest przez Dinersi Sp.Zo.o. z siedzibą

 • Użytkownik korzystający z świadczeń strony Dinersi.pl podczas rejestracji, ma prawo poznać Warunki świadczenia i korzystania z Usług, za pomocą  odbierania, odczytywania i zapisywania ich zawartości w systemie teleinformatycznym, używanym przez usługobiorcę. Przed rejestracją każdy użytkownika obliguje się do poznania wytycznych Warunków świadczenia i korzystania z Usług i ochroną danych osobowych. Rejestracja w witrynie Dinersi.pl  wiąże się z zaakceptowaniem wszelkich informacji zawartych w Warunkach świadczenia i korzystania z Usług.

 • Użytkownik klikając kwadracik „akceptuje”,  w odpowiednio wybranym obszarze, zatwierdzi wszelkie informacje zawarte w  Warunkach świadczenia i korzystania z Usług.

 • Aby mieć możliwość pełnego dostępu do usług i funkcjonalności  strony Dinersi.pl, należy dokonać rejestracji.

 • Usługobiorca rejestrując się ma możliwość podglądu Warunków świadczenia i korzystania Usług w serwisie Dinersi.pl.

 1. Przydatne terminy:

 • Administrator (usługodawca) -  Dinersi Sp.Zo.o. z siedzibą

 • Usługobiorca (użytkownik) - indywidulna jednostka (osoba fizyczna) mająca niepełna zdolność prawną, jednostka organizacyjne (osoba prawna) posiadające osobowość prawną oraz nie posiadające osobowości prawnej (spółki, grupy). użytkując oferowane świadczenia przez administratora zawartą w Warunkach świadczenia i korzystania z Usług. Osoby fizyczne dodające opinie na stronie Dinersi.pl oraz przedsiębiorcy kierujący formą profilową swoich restauracji są użytkownikami strony Dinersi.pl.

 • Oferta (usługa) -  Oferta świadczona przez administratora za pomocą środka elektronicznego wobec usługobiorcy na fundamencie Warunków świadczenia i korzystania z Usług.

 • Serwis-Witryna internetowa, funkcjonuje pod adresem: (https://www.dinersi.pl), dzięki niej administrator oferuje Usługi wobec usługobiorcy. 1. Oferowane Usługi przez Dinersi

 

 • Aby ulepszać korzystanie  serwisu Dinersi i lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Serwis internetowy Dinersi, co pewien czas może ulegać pewnym modyfikacjom (np. zmiany w układzie strony bądź układzie graficznym). Usługobiorca jest świadomy o możliwości zaistnienia tych zmian, o których nie będzie wcześniej uprzedzany. Natomiast o każdej modyfikacji Warunków świadczenia i korzystania z Usług usługobiorca jest informowany 14 dni przed tym zanim dane modyfikacje zaczną obowiązywać.

 • Usługobiorca akceptuje tymczasowe lub ciągłe powstrzymanie się od oferowania usług oraz różnorodnych funkcji przez grupę Dinersi.

 • Aby zakończyć użytkowanie z serwisu Dinersi, należy skasować profil użytkownika. Usługobiorca może dokonać tego w dowolnie wybranym momencie bez uprzedniego powiadamiania o tym czynnie grupę Dinersi.

 • Awaria witryny internetowej, problemy i przerwy techniczne, rezygnacja z określonych funkcji serwisu, zaniechanie użytkowania strony Dinersi.pl lub skasowanie konta może skutkować zablokowaniem profilu użytkownika.  Zablokowanie konta usługobiorcy jest równoznaczne z zawieszeniem dostępu do ofert Dinersi, informacji o koncie, pików oraz innych zawartości konta.

 • Obecny regulamin nie określa ograniczeń transmisyjnych wykonywanych przez usługobiorcę, włącznie z korzystaniem z ofert świadczonych przez Dinersi. Nie oznacza to jednak, że takie ograniczenia mogą zostać wprowadzone przez serwis Dinersi.

 • Treści witryny internetowej Dinersi.pl są wykorzystywane jedynie jako środek informacyjny. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników  na stronie Dinersi.pl, które w danej chwili są nieadekwatne od poprzedniej aktualizacji. Przeprowadzane modyfikacje i korekty jakiegokolwiek fragmentu witryny internetowej jest zarezerwowane dla Dinersi, bez wcześniejszego informowania. Ceny widniejące w menu lub aktualność ofert z menu danych lokali, nie są zapewnione przez Dinersi. Nazwa lokal, logo mogą zostać objęte znakami zastrzeżonymi, tymczasem warianty menu mogą posiadać prawa autorskie. Każde treści bądź zdjęcia obecne na witrynie Dinersi.pl  jeśli zostało to zadeklarowane są ofertami reklamowymi w oparciu o bezgraniczne licencje terytorialne przyznawane Dinersi  przez usługodawców.

 

 • Usługobiorca może domagać się skasowania danej informacji (za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie głównej witryny),  jeśli został one objęte prawami autorskimi  należącymi do ubiegające się o nie użytkownika i zostały pogwałcone, Formularz dotyczący usunięcia Informacji łamiącej prawa autorskie użytkownika powinien składać się z adresu URL witryny internetowej, gdzie można odnaleźć zawartość, informacje użytkownika obarczone prawem autorskim, które zostały pogwałcone. Dinersi dokonuje ucyfrowienia każdej fotografii wrzuconej na stronę. Zabronione jest jakiekolwiek rodzaj promowania, rozprzestrzeniania, kopiowania, wydawania zdigitalizowanych zdjęć, bez pisemnej akceptacji Dinersi. Na podstawie punktu 3.6 i punktu 9.1 serwis Dinersi deklaruje poinformowanie użytkownika o każdej modyfikacji w Warunkach świadczenia i korzystania z Usług, 14 dni przed urzeczywistnieniem się modyfikacji. Informacja jest widoczna na witrynie Dinersi.pl.

 

4. Użytkowanie ofert  przez Usługobiorców.

 • Pewne oferty są aktualne wtedy i tyło wtedy, gdy użytkownik podczas rejestracji poda poprawne i aktualne dane osobowe, do których zalicza się adres, kontakt (np. telefoniczny) i dane personalne. Użytkownik aby zapewnić sobie pełny zakres korzystania z usług musi przekazać Dinersi rzeczowe i obowiązujące treści odnoszące się do jego personaliów.

 • Gdy użytkownik chce dokonać połączenia telefonicznego z danym lokalem. Dinersi oferuje usługi telekomunikacyjne przy użyciu własnej linii telefonicznej, która przekierowuję danego użytkowania  na linie telefoniczną wybranego lokalu. Każda telefoniczna konwersacja zawierająca treści rozmowy pomiędzy lokalem restauracyjnym a klientem jest nagrywana na rzecz obserwacji położenia osoby dzwoniącej czyli trackingu, ulepszenia centralnych bilansów uzyskanych na koniec obsługi klienta w lokalu restauracyjnym i ulepszania świadczonych ofert przez Dinersi i lokali gastronomicznych. Brak akceptacji rejestracji rozmów telefonicznych przez usługobiorcę zobowiązuje do nieużytkowania z tej formy usługi, gdyż warunkiem użytkowania tej oferty, jest akceptacja rejestrowania każdej treści rozmowy telefonicznej w trakcie wyboru kontaktu telefonicznego Dinersi.

 

 • Korzystanie z witryny Dinersi.pl zobowiązuje użytkownika do posiadania spełniającego warunki technologiczne urządzenia elektronicznego, za pomocą którego posiadacz łączy się z serwisem i umożliwia mu interakcje z systemem teleinformatycznym Dinersi. Usługobiorca wyraża zgodę na  korzystanie z danej oferty tylko z inicjatywą zezwoloną przez Warunki świadczenia o korzystania z Usług oraz dekrety prawne, normy lub zalecenia dostępne w danych zbiorach prawnych  lub powszechnie zaakceptowane działania.   • Użytkownik akceptuje niemożność dostępu do dowolnych ofert  odrębną drogą niż za pośrednictwem interfejsu upublicznionego przez serwis Dinersi oraz nie będzie poszukiwał takiej drogi dostępu. Odstępstwem od tej reguły jest zawarcie osobniczego oświadczenia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Użytkownik akceptuje niemożność dostępu do dowolnych ofert za pośrednictwem skryptów czy robotów indeksujących (forma automatyczna) oraz nie będzie poszukiwał takiej drogi dostępu.

 • Użytkownik nie podejmuje kroków, które miałby na celu zaburzenie i paraliżowanie funkcjonowania oferty lub witryny oraz serwera łączącego usługę.

 • Tematyka w formie nieprzyzwoitej (wulgarnej), prześladowczej, nielegalnej czy pogwałcającej dekrety prawne osób trzecich, nie może zostać zamieszczona przez użytkownika na stronie Dinersi.pl

 • Usługobiorca nie ma prawa rozpowszechniać, kopiować, odstąpić, zamieniać i sprzedawać ofert, chyba, że zostało to zaakceptowane w innej umowie z Dinersi.

 • Za złamanie założeń zawartych w Warunkach świadczenia i korzystania z Usług oraz wszelkimi związanymi z tym konsekwencjami (uszkodzenia i niedogodności) jest obarczony użytkownik. Natomiast, serwis Dinersi nie odpowiada za poczynania Użytkownika i osób trzecich.

5. Wytyczne odnoście zawartości dodawanych do Serwisu i ochrona własności intelektualnych.

 • Prawom autorskimi osób trzecich czyli fundatora, sponsora lub reklamodawcy mogą podlegać zawartości dodawane lub demonstrowane w zakresie usług. Do tych zawartości zaliczamy, artykuły, pliki komputerowe, programy komputerowe, ścieżki dźwiękowe (muzyka, plik audio), fotografie, pliki video oraz inne piliki danych. Również do tych treści zaliczają się reklamy i zawartości sponsorowane, które znajdując się na stornie Dinersi.pl. Czynności takie jak: kopiowanie, zmienianie, zapisywanie, użyczanie, wyprzedawanie, rozprzestrzenianie czy kreowanie analogicznych tworów jest zakazane użytkowników. Tylko w przypadku pisemnego porozumienia (specjalnego oświadczenia), takie działania mogą być dozwolone.

 • Serwis Dinersi ma prawo lecz nie powinność, aby kontrolować, opiniować, filtrować, zmieniać, anulować oraz zgłaszać (Oflagowywać) niepokojące treści. Usługobiorca dodając własne zawartości do serwisu Dinersi, akceptuje działania wymienione wyżej.

 • Takie czynności jak: powielanie, kopiowanie, rozprzestrzenianie, moderowanie, rozgłaszanie, kontrolowanie, dalsze rozgłaszanie czy używanie , na arenie światowej zawartości (fotografii profilowych, wypowiedzi, komentarzy, głosów użytkowników, polubień, oznaczeń ”ulubione”) zamieszczanych przez użytkowników na witrynie internetowej, mogą być stosowane zakresie serwisu. Jakiekolwiek wynagrodzenie dla użytkowników za tego typu działania ze strony Dinersi, nie jest przewidziane (Serwis nie ma takiego rozporządzenia).  

 • Dodawanie danej zawartości przez użytkownika na stronie jest jednocześnie akceptacją na ich  powielanie, kopiowanie, rozprzestrzenianie, moderowanie,  wykorzystanie i rozgłaszanie, bez barier terytorialnych dla wszystkich wytworów składające się na własność Dinersi lub  przyłączoną oraz dobra przełączane do Dinersi.

 • Za treści stworzone, rozpowszechniane czy odczytywane podczas użytkowania oferty strony oraz za poniesione uszkodzenia i straty (przez poczynania własne lub osób trzecich) odpowiada użytkownik. Natomiast serwis Dinersi nie odpowiada za takie działanie użytkowników czy osób trzecich.

 • Wszystkie prawa autorskie dotyczące Usług należą do Dinersi albo licencjodawcy Dinersi. Nie ma znaczenia czy normy są zapisane czy nie, jak również wszelkie rejony, gdzie takie normy obowiązują.

 • Dinersi może świadczy usługi, które obejmują tajne treści. Użytkownika nie ma prawa rozpowszechniać takich usług, chyba, że została zawarte pisemna umowa z Dinersi zezwalająca na takie działania.  

 • Korzystanie z znaków towarowych, nazw producenta (firmowych), marki firmy, nazw branżowych  czy też innych specjalnych cech symbolu firmy jest zabronione użytkownikowi. Chyba, że została zawarta pisemna umowa z Dinersi odnoście zezwolenia na takie działania.  

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Za usterki których można uniknąć lub zredukować w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, odpowiada Dinersi. Warunki Świadczenia i korzystania z Usług nie blokują ani nie redukują tego zobowiązania na rzecz Dinersi. Nie wszystkie normy prawne przyzwalają na przyjęcie dostępnych zapewnień bądź wymogów lub zmniejszenia czy wyłączenia powinności za usterki wynikające z złamania umowy, zaniedbania bądź złamania dorozumianych wymogów oraz za niespodziewane awarie lub ponowne. Odnoście do zdania powyżej, za prawne uznaję się tylko te regulacje dopuszczalne przez dyrektywy  w określonych  normach prawnych, które są wykorzystywane w odniesieniu do Usługobiorcy.

 • Dinersi odpowiada na rzecz usługobiorcy w największym możliwym określanym przez regulacje prawne spektrum.

 • Oferty są świadczone „ w taki sposób w jaki są” i „ jeśli są osiągalne”. Użytkownik ma jasność co do tego oraz akceptuje niebezpieczeństwo wynikające z tego faktu.  

 • Usługobiorca użytkując oferty wyraża  zgodę na to, że nie będzie korzystał z znaków handlowych, znaków usługowych, marki, nazw towarowych zastrzeżonych dla danych grup (Koncernów) oraz towarzystw, tak aby nie doprowadzić do naruszenia praw posiadacza lub osoby upoważnionej do danej marki, symbolu. Chyba, że została zawarta odrębna umową pomiędzy Dinersi a użytkownikiem, która zezwala na takie działania.

 • Dinersi oferuje dane usługi z taką myślą, aby spełniać oczekiwania użytkowników

 • Usługi świadczone przez Dinersi będą ciągłe, czasowe, bezawaryjne i zabezpieczone.

 • Wszystkie komunikaty udostępnione użytkownikom w czasie użytkowania oferty są klarowne, rzetelne i pozbawione wszelkich usterek ograniczających poprawne funkcjonowanie oraz że jeśli jakieś niedogodności wystąpią w aplikacji umożlwiającej używanie Usług będą naprawiane.

 • Za treści pobrane odrębną drogą czy korzystanie z wszelkich  materiałów w czasie użytkowania Oferty wyłącznie odpowiada i ponosi niebezpieczeństwo ich posiadania i użytkowania usługobiorca. Również, za każde szkody oprogramowania komputerowego oraz innych sprzętów lub straty materiałów źródłowych powstałe w wyniku wyżej wymienianych działań, odpowiada usługobiorca.

Dinersi oraz wszyscy licencjodawcy oraz jej grupy podlegające i połączone nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • Wszelkie straty pośrednie, bezpośrednie, spontaniczne jakich może doznać użytkownik, niezwiązanych z czynnikami, które je wywołały oraz przyczyniające się do utraty profitu ( doznane bezpośredni lub pośrednio), prestiżu handlowego, każdej utraty danych, wydatki związane z nabywaniem produktu  czy ofert alternatywnych (zamiennych) oraz szkód niematerialnych.

 • Rzetelność, aktualność oraz występowanie reklam dodawanych na stronie Dinersi.pl na skutek ugody lub układu pomiędzy donatorem który prezentuje swoje oferty na stronie  a użytkownikiem.

 • Kasowanie, naruszenie oraz niemożność zapisywania zawartości czy informacji przetrzymywanych lub przesyłanych w zakresie użytkowania Usług.

 • Dodanie nieadekwatnych danych o koncie użytkownika.

 • Niezachowanie poufności odnośnie hasła i danych dotyczących konta przez użytkownika.

 • Reguły zawarte w punkcie 6 obowiązują, bez względu na to czy Dinersi posiadało informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia uszkodzenia bądź przeczuwało, że dane uszkodzenie może nastąpić.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Ogłoszenia promocyjne

 • Użytkowanie pewnych Usług może być związane z odtwarzaniem ogłoszeń promocyjnych (reklam), mogących zawierać informacje szerzone na witrynie internetowej Dinersi.pl.

 • Reklamy dodawane do serwisu Dinersi mogą zmieniać zawartość i profil, mimo tego Dinersi nie ma obowiązku komunikowania o tym fakcie usługobiorcę.

 • Użytkownik wyraża zgodę na występowanie reklam na stronie Dinersi, za pomocą kwestionariusza dostępnego w serwisie podczas rejestracji, a dodatkowo przyjmując Warunki Świadczenia i korzystania z Usług,

8. Odesłania do innych stron internetowych

 • Odnoście do oferowanych usług przez Dinersi, na witrynie internetowej mogą występować odsyłacze do innych witryn internetowych, zawartości bądź danych. Dinersi nie odpowiada za funkcjonowanie, zawartości, informacje, dane, które są udostępniane na innych witrynach  do których kierują odsyłacze.  

Wszelkie prawa zastrzeżone DINERSI ‘2018 | Created by:PixelShark